กิจกรรมของเครือข่าย

ตารางกำหนดการนำเสนอผลงานนักเรียน การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 13

กำหนดการนำเสนอผลงานนักเรียนการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 13เครือข่ายห้องเรียนพิเศ…

Read More →

กิจกรรมจัดลำดับการนำเสนอโครงงานฯ กิจกรรมการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครั้งที่ 13

19 พฤศจิกายน 2564 ณ อาคารเกียรติยศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ดร.คมสันต์ ชุมอภัย ผู้อำนวยการโรงเรียน ปร…

Read More →