ลำดับชื่อคณะจำนวนนักเรียนเฉลี่ย
1คณะแพทย์ศาสตร์8610.42
2คณะทันตแพทย์80.97
3คณะสัตวแพทย์91.1
4คณะเทคนิคการแพทย์202.42
5คณะวิทยาศาสตร์12014.54
6คณะวิศวกรรมศาสตร์14317.33
7คณะพยาบาล556.67
8คณะเภสัช344.12
9คณะสาธารณสุข141.7
10อื่นๆ33640.72
รวม825100